Напишіть код Python для Скласти алгоритм програми для знаходження суми 12 + 22 + 32 + … + n2 при заданому значенні цілого числа n

edkot edkot    3   01.06.2023 00:47    25

Ответы
Другие вопросы по теме Информатика