Діапазон дійсних чисел у пам'яті комп'ютера дуже великий, але все - таки, обмежений. Множина дійснних чисел, які можуть бути подані у комп'ютері Нескінчення
Скінченна

Ірина428 Ірина428    1   31.05.2023 12:12    0

Другие вопросы по теме Информатика