Знайти скалярний добуток векторів а і b, якщо а (-1; 15; 2) і b (3; -2; 5).

ghromovrostisl22 ghromovrostisl22    2   12.05.2023 09:56    4

Ответы
matisina48 matisina48  12.05.2023 09:57

Скалярний добуток -33.

Знайти скалярний добуток векторів а і b, якщо а (-1; 15; 2) і b (3; -2; 5).

Скалярний добуток двох векторів a і b визначається за формулою:

a · b = a₁ * b₁ + a₂ * b₂ + a₃ * b₃,

де a₁, a₂, a₃ - компоненти вектора a, а b₁, b₂, b₃ - компоненти вектора b.

У даному випадку:

a₁ = -1, a₂ = 15, a₃ = 2, b₁ = 3, b₂ = -2, b₃ = 5.

Підставляємо ці значення у формулу:

a · b = (-1) * 3 + 15 * (-2) + 2 * 5.

Обчислюємо:

a · b = -3 + (-30) + 10 = -33.

Отже, скалярний добуток векторів a і b дорівнює -33.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Геометрия