Варiант 2. У завданнях 1, 2 виберіть правильний варіант відповіді: 1. Діаметр кола дорівнює 6 см. Чому дорівнює його радіус? a) 3 см; 6) 5 см; в) 12 см; г) 6 см 2. ВИКОРИСТОВУючи рисунок, виберіть правильне твердження А) трикутник вписаний у коло; Б) коло вписане в трикутник; в) трикутник описаний навколо кола; Г) трикутник не є вписаним чи описаним навколо кола 3. Чому дорівнює відстань між центрами двох кіл, радіуси яких дорівнюють 2 і 5 см, якщо кола мають внутрішній дотик. 4. Визначте вигляд трикутника, зображеного на рисунку. M, N 5. До кола з центром О проведено дотичну АB, де В-точка дотику. Знайдіть довжину вiдрiзка AB, якщо АО = 18 см, а ZBAO = 60°. 0 60% 6. З однієї точки кола проведено дві хорди, що дорівнюють радіусу. Знайдіть кут між ними. Вказівка. Сполучіть кінці хорд iз центром кола. 7. У трикутника центр вписаного кола лежить на висоті. Доведіть, що трикутник рівнобедрений. 8. Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою с і кутом в при основі. Запишіть план побудови.

ArhangelTYT ArhangelTYT    3   19.05.2023 07:01    0

Ответы
НикаНик1111 НикаНик1111  19.05.2023 07:01

1.А

2.Г

3.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Геометрия