В прямокутному паралелепіпеді 1111 AB
= 12,
AD = 5, 1 = 20.
Через ребро
11 під кутом 60° до площини основи
ABCD
проведено переріз.
Знайдіть площу цього перерізу.

Роза005 Роза005    1   04.08.2022 16:38    1

Ответы
Другие вопросы по теме Геометрия