с контрольной по геометрии❗❗❗. 1. Осі координат є осями симетрії прямокутника. Одна з його вершин має координати (-3; 4). Знайдіть координати інших вершин прямокутника.
2. Чотирикутник А"В"С"D" подібний чотирикутнику АВСD з коефіцієнтом подібності 2. AB= 5 см; B"C"=12 см; CD=7 см; A"D"=4 см. знайдіть невідомі сторони обох чотирикутників.
3. Паралельне перенесення задано формулами: x"=x+3; y"=y-5. При цьому паралельному перенесенні трикутник ABC переходить у трикутник A"B"C". Знайдіть координати вершин трикутника ABC, якщо A" (3;-5); B" (0;0); C"(2;-7).
4. Площі двох квадратів відносяться як 9:4, а сума їх периметрів дорівнює 80 см. Знайдіть сторону кожного з квадратів.

algor7979 algor7979    2   31.05.2023 18:53    1

Ответы
Другие вопросы по теме Геометрия