Питання 1 Серед наведених виразів укажіть вираз, значення якого дорівнює 1.
Виберіть одну відповідь:
cos254˚ + sin254˚
sin30˚ + cos30˚
tg25˚ – ctg25˚
cos180˚ + sin180˚
Очистити мій вибір

Питання 2
Точка — середина відрізка . Знайдіть координати точки , якщо (–4; 5), (1; 2).
Виберіть одну відповідь:
(6; –1)
(–1,5; 3,5)
(1; –6)
(–1,5; 1,5)

Питаня 3
Знайдіть радіус кола, заданого рівнянням .
Виберіть одну відповідь:
1
36
7
6

Питання 4
Серед наведених рівнянь прямої визначте рівняння прямої, яка є паралельною осі абсцис.
Виберіть одну відповідь:

Питання 5

При якому значенні вектори
(; 4) i
(20; –10) перпендикулярні?
Виберіть одну відповідь:
–2
4
–4
2

89051330939 89051330939    2   31.05.2023 10:33    0

Другие вопросы по теме Геометрия