Эгерде кубдун ар Бир кырын 2см ге чонойтсок,анда анын колому 488 см2 га чоноёт. Кубдун кырын тапкыла

976Марина1111111111 976Марина1111111111    2   09.04.2023 11:41    9

Ответы
Другие вопросы по теме Геометрия