1. Знайдіть значення виразу при x = -99 2. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії 8,1; 8,5; 8,9; ..., який дорівнює 12,5

3. Число 3 є коренем рівняння 4 - 2х + m = 0. Знайдіть другий корінь рівняння і значення m

kilu558028 kilu558028    2   31.05.2023 19:49    0

Ответы
Другие вопросы по теме Геометрия