Укажіть чинники від яких залежить поширення організмів у верхневому шарі води

marmishenka marmishenka    3   31.05.2023 06:09    0

Ответы
mrkobra mrkobra  31.05.2023 06:10

Відповідь:Поширення організмів у верхньому шарі води залежить від різних чинників. Основні з них включають:Температура води: Різні організми мають свої оптимальні температурні умови для життя і розмноження. Температура води може впливати на їхню активність, метаболізм і ріст. Наприклад, деякі організми можуть бути придатні для життя при високих температурах, таких як тепловодні водорості, тоді як інші можуть бути придатні для життя при низьких температурах, таких як крижані мікроорганізми.Освітленість: Багато організмів у верхньому шарі води потребують сонячного світла для фотосинтезу або як джерело енергії. Освітленість може впливати на розподіл рослин і водоростей, а також на поведінку та міграцію тварин.Наявність харчових ресурсів: Наявність достатньої кількості харчових ресурсів в верхньому шарі води може визначати розподіл і активність організмів. Рослинні водорості, планктон, зоопланктон та інші харчові джерела можуть бути важливими факторами, що впливають на присутність та розподіл організмів у водоймах.Рівень кисню: Більшість організмів у верхньому шарі води потребують достатньої кількості розчиненого кисню для дихання і метаболічних процесів. Розчинений кисень може залежати від багатьох факторів, таких як температура, фотосинтез рослин, аеробні процеси, розклад органічних речовин.

Пояснення:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География