Біосфера це - а)а) водна оболонка Землі б)б) оболонка населена живими організмами
в)в) оболонка, де мешкають тварини та люди

Який український вчений зробив найбільший внесок у наукове вчення про біосферу?
а)а) Степан Рудницький б)б) Володимир Вернадський
в)в) Володимир Кубійович

Складниками біосфери є такі основні групи живої природи:
а)а) мікроорганізми, гриби б)б) рослини, тварини
в)в) рослини, тварини, бактерії, гриби г)г) усі відповіді правильні

При тісному взаємозв'язку всіх оболонок Землі сформувалася оболонка...
а)а) географічна б)б) біологічна
в)в) антропологічна г)г) геологічна

Першими істотами на Землі були…
а)а) бактерії б)б) рослини
в)в) гриби г)г) тварини

Закономірності географічної оболонки...оберіть 3 варіанти відповідей
а)а) цілісність б)б) однорідність
в)в) зональність г)г) ритмічність

Укажіть найбільший природний комплекс Землі:
а)а) природний комплекс Світового океану б)б) географічний пояс
в)в) географічна оболонка г)г) природний комплекс суходолу

Вкажіть вірну характеристику поширення меж біосфери відповідно до інших оболонок Землі
а)а) атмосфера, гідросфера, літосфера б)б) нижній шар атмосфери, гідросфера,
верхній шар літосфери

г)г) вірної відповіді немає

kodwaw kodwaw    1   14.05.2023 13:37    6

Ответы
H2Oя H2Oя  14.05.2023 13:38

1)Б

2)Б

3)В

4)А

5)А

6)А,В,Г

7)В

8)Б

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География