Знайди потенціал електричного поля ,створеним точковим зарядом 3 нКл у точці на відстані 30 см від заряду

konulrzayevaa konulrzayevaa    3   01.06.2023 08:32    20

Ответы
loooollik loooollik  01.06.2023 08:33

Объяснение:

Потенціал електричного поля, створеного точковим зарядом можна обчислити за формулою:

V=k*q/r

де V - потенціал електричного поля (у вольтах),

k - електрична стала Кулона, k=9*10^9 Н*м^2/Кл^2,

q - заряд точкового заряду (у кулонах),

r - відстань від точкового заряду до точки, у якій потрібно знайти потенціал (у метрах).

Замінюючи відповідні значення, отримаємо:

V = (9 * 10^9 Н*м^2/Кл^2) * (3 * 10^-9 Кл) / (0.3 м) = 90 В

Отже, потенціал електричного поля, створеного точковим зарядом 3 нКл у точці на відстані 30 см від заряду, дорівнює 90 В.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика