Тіло вільно падає з висоти 8м. В момент удару тіло мало кінетичну енергію 60 Дж. Яка маса тіла?

tln72 tln72    1   31.05.2023 18:46    0

Ответы
саша23310 саша23310  31.05.2023 18:47

0,765 кг

Объяснение:

Закон збереження енергії дає зв'язок між потенціальною та кінетичною енергією системи:

mgh = E_k

де m - маса тіла, h - висота, g - прискорення вільного падіння, E_k - кінетична енергія тіла у момент удару.

Підставляючи відомі значення:

m * 9.8 * 8 = 60

Отримуємо:

m = 0,765 кг (до двох значущих цифр)

Тому маса тіла дорівнює 0,765 кг.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика