Рівняння переміщення автобуса має вигляд: sx = 15t + 0,3t2. Визначте переміщення автобуса через 30 с. У відповіді запишіть тільки число в СІ.

almaz108 almaz108    1   31.05.2023 10:14    2

Другие вопросы по теме Физика