Дві лампи, що мають потужності 90 і 40 Вт, з’єднані паралельно й підключені до джерела струму, що має напругу 220 В. Визначте силу струму, що протікає через кожну лампу, і опір кожної лампи срооорчноо

Mariyzilia Mariyzilia    1   31.05.2023 06:13    0

Ответы
Stellright Stellright  31.05.2023 06:14

Спочатку знайдемо загальну потужність ламп, що з'єднані паралельно, за формулою:

P = P1 + P2 = 90 Вт + 40 Вт = 130 Вт

Тепер знайдемо загальний опір ламп за формулою:

P = IV, тому V = IR, де V - напруга, I - сила струму і R - опір.

I = P / V = 130 Вт / 220 В = 0.59 А

Оскільки лампи з'єднані паралельно, то напруга на обох лампах однакова і можна визначити опір кожної лампи за формулою:

R = V / I = 220 В / 0.59 А

Для першої лампи:

R1 = 373.8 Ом

Для другої лампи:

R2 = 373.8 Ом

Щоб знайти силу струму, що протікає через кожну лампу, можна використовувати формулу:

I = P / V

Отже, для першої лампи:

I1 = 90 Вт / 220 В = 0.41 А

Для другої лампи:

I2 = 40 Вт / 220 В = 0.18 А

Отже, сила струму, що протікає через першу лампу - 0.41 A, а сила струму, що протікає через другу лампу - 0.18 A.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика