1.Вода масою 0.1 кг за 60 с. нагрілась на 50 гралусів цельсія Визначте швидкість надходження тепла до води на цьому процесі. (питома теплоємність води =4200 дж/кг*градуси цельсьія) 2. В електролітичній ванні, що містить розчин AgNo3 проходить струс 10мА. Скільки атомів Аргентуму виділиться на катоді за 1 с, якщо електрохімічний еквівалент складає 1,12 * 10^-6 кг/Кл, стала Авогардо 6,02 * 10%23 моль^-1.

БУДЬ ЛАСКА ДО ІТЬ

лина2110 лина2110    2   31.05.2023 09:09    1

Другие вопросы по теме Физика