Визначити індекс прибутковості від реалізації проекту та зробити висновок щодо доцільності реалізації проекту, якщо початкові інвестиції для його реалізації – 100 тис. грн., а очікувані грошові потоки від його впровадження по роках (тис. грн.) – 40, 50 і 60, ставка доходності – 12%.

konovalov201 konovalov201    2   31.05.2023 17:33    18

Ответы
sabinanuray1810 sabinanuray1810  31.05.2023 17:35

Індекс прибутковості (ІП) – це співвідношення суми дисконтованих грошових потоків від проекту до початкових інвестицій. ІП дозволяє оцінити доцільність реалізації проекту, порівнюючи його з іншими проектами або з альтернативними варіантами вкладення коштів.

Розрахунок дисконтованих грошових потоків:

- 1-й рік: 40 / (1 + 0.12) = 35.71 тис. грн.

- 2-й рік: 50 / (1 + 0.12)^2 = 39.94 тис. грн.

- 3-й рік: 60 / (1 + 0.12)^3 = 41.98 тис. грн.

Сума дисконтованих грошових потоків: 35.71 + 39.94 + 41.98 = 117.63 тис. грн.

ІП = (Сума дисконтованих грошових потоків / Початкові інвестиції) + 1

ІП = (117.63 / 100) + 1 = 2.1763

Отже, індекс прибутковості від реалізації проекту дорівнює 2.1763. Це означає, що проект є доцільним для реалізації, оскільки ІП більше за одиницю. Це означає, що проект здатен забезпечити дохід, який перевищує початкові інвестиції. Однак, необхідно провести додатковий аналіз та порівняти цей проект з іншими варіантами вкладення коштів, щоб зробити остаточне рішення.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Экономика