Величина експорту країни складає 4.5% від показника ВВП, імпорту 5 - млрд. дол.., ВВП 100- млрд.., дол. 1)Сальдо торгівельного балансу (чистого експорту)
2)зовнішньоторговельного обороту країни
3)експортної квоти
4)імпортної квоти
5)зовнішньоторговельної квоти країни

Чи є економіка даної країни відкритою?

1Дарина1234 1Дарина1234    3   04.08.2022 15:26    4

Ответы
Другие вопросы по теме Экономика