Чому Адам Сміт негативно ставився до державного втручання в економіку?

assasin098 assasin098    1   01.06.2023 00:06    37

Ответы
farid2008farid farid2008farid  01.06.2023 01:00

Адам Смит отрицательно относился к державному вмешательству в экономику по нескольким причинам. Он считал, что свободный рынок и конкуренция являются саморегулирующимися механизмами оптимально распределить ресурсы и обеспечить экономический рост. Смит полагал, что державное вмешательство может искажать рыночные силы, создавать искусственные препятствия для предпринимательства и нарушать естественный порядок в экономике. Он верил, что лучшим обеспечить процветание и благосостояние является открытый и свободный рынок, где каждый индивидуум может свободно стремиться к своим экономическим интересам.

Объяснение:

вот так ответ норм?

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Дедушка91 Дедушка91  01.06.2023 01:00

Адам Сміт, відомий шотландський філософ та економіст XVIII століття, висловив негативне ставлення до державного втручання в економіку у своїй головній праці "Дослідження про природу та причини багатства народів" (англ. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"). Його погляди були сформовані в контексті тогочасної економічної ситуації та впливу меркантилістської політики.

Основні причини, з яких Адам Сміт негативно ставився до державного втручання в економіку, включали:

Він вважав, що вільний ринок і конкуренція є саморегулюючими механізмами, які сприяють ефективному розподілу ресурсів і стимулюють економічне зростання. Втручання держави у цей процес може спотворити ринкові механізми та призвести до неефективності.

Сміт підкреслював, що державне втручання може порушити свободу підприємництва та обмежити інновації. Він вірив, що самі підприємці, без державного контролю, зможуть найкращим чином використовувати свої ресурси і здійснювати інвестиції.

Він побоювався корупції та недбалості у владі, які можуть виникнути при державному втручанні. Він вважав, що відсутність владного контролю сприятиме більш прозорому і справедливому функціонуванню економіки.

Сміт вбачав переваги вільної торгівлі та глобалізації. Він вважав, що державні обмеження та мита перешкоджають розвитку міжнародної торгівлі і призводять до зниження загального благополуччя.

Таким чином, Адам Сміт негативно ставився до державного втручання в економіку, аргументуючи це ефективністю ринкових механізмів, свободою підприємництва та потенціалом для економічного зростання.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Экономика