Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок ⬇️ 12. Охарактеризуйте суть, ознаки, переваги та проблеми ринкової економіки

Катттття Катттття    3   31.05.2023 10:44    0

Ответы
плаг плаг  31.05.2023 10:45

Ринкова економіка - це система господарювання, в якій регулювання виробництва та розподілу товарів та послуг здійснюється за до взаємодії попиту та пропозиції на ринку. Основними ознаками ринкової економіки є: приватна власність на засоби виробництва, свобода вибору споживачів та виробників, конкуренція на ринку, саморегулювання ринку, роль держави в обмеженні монополій та забезпеченні правил гри.

Переваги ринкової економіки полягають у підвищенні ефективності виробництва, зниженні цін на товари та послуги, стимулюванні інновацій та підвищенні якості продукції. Однак, ринкова економіка також має свої проблеми, зокрема, можливість виникнення монополій, нерівності в розподілі доходів, нестабільність ринку та інші.

Прикладом ринкової економіки є США, країни Європейського Союзу та більшість розвинених країн світу.

Отже, ринкова економіка є ефективною системою господарювання, яка забезпечує підвищення ефективності виробництва та зниження цін на товари та послуги. Проте, вона також має свої проблеми та вимагає додаткових заходів з боку держави для забезпечення стабільності та розвитку.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы