394-mashq. Uyga vazifa. "Oʻzbek tilining izohli lug'ati”dan biznes- men, ishbilarmon, uddaburon, korchalon soʻzlarining izohini toping. Ular ishtirokida gaplar tuzing.

polina11111334944849 polina11111334944849    3   17.04.2023 16:27    11

Ответы
olesiadukova olesiadukova  17.04.2023 16:28

Biznesmen — biznes bilan shug'ullanuvchi shaxs – ishbilarmon.

Ishbilarmon — Ishning ko'zini biladigan, ko'p ishga aqli yetib uddalaydigan.

Uddaburon — Har ishni udda qila oladigan, eplay oladigan.

Korchalon — 1. O'zini hammadan bilimdon deb hisoblovchi, bilarmon; mahmadona. 2. Ishbilarmon, epchil.

Объяснение:Ahmedov Nurulloh

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы