23. Чамалама сан атооч катышпаган суйлемду тапкыла.
A) Сагымбай 15-16 жашынан "Манас" айта
баштаган.
Б) Менин жашым, балам, 105терге барып калды.
В) 12 жашында эле А. Огомбаев комузда кол
ойнотуп, элдик күүлөрдү черткен.
Г) Бишкек-Ош жолу алты жузден ашык
километрге созулуп жатат.

nikitamany87 nikitamany87    2   30.04.2023 05:39    7

Ответы
tshaxzoda tshaxzoda  30.04.2023 06:00

Г) Бишкек-Ош жолу алты жузден ашык

километрге созулуп жатат.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы