1. O'tov qadimdan foydalanib kel... boshpana hisoblanadi. 2. Ota kasbini davom ettir... hunarmandlar o'z mahoratlarini butun dunyog qilmoqdalar. 3. O'tovning ichki qismini beza... ayollar bezaklarning joylashuviga e'tibor be 4. O'tovga kira... kishi bezaklarga qarab uy egalari haqida ma'lumot oli oʻlgan.

2508sanya 2508sanya    3   19.11.2022 11:57    6

Ответы
Joon321 Joon321  19.11.2022 11:58

kelinayotgan

ettiryotgan

bezayotgan

kirayotgan

Arzimidi))

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы