1.Оберіть правильні відповіді ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ДЛЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЯ»
А) здатність до росту і розмноження
Б) наявність реакції на подразнення
В) здатність до росту в несприятливих умовах
Г) здатність пристосування до різних умов середовища
2.Оберіть правильні відповіді
ДО ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ
ЗДОРОВ’Я НАЛЕЖАТЬ:
А) профілактична спрямованість (попередження захворювань)
Б) загальнодоступність медичної до
В) орієнтація на світові стандарти діагностики і лікування
Г) забезпечення працевлаштування медичних працівників
Д) проведення профілактичних щеплень
3.Оберіть правильні відповіді
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ” НАСЕЛЕННЮ
ГАРАНТУЄТЬСЯ
А) відшкодування у випадку професійного захворювання
Б) відшкодування збитків у випадку водіння автотранспортом у нетверезому
стані
В) створення безпечних умов для руху пішоходів та водіїв
Г) відшкодування збитків внаслідок ДТП

4.Оберіть правильну відповідь
ЗАКОН, ЯКИЙ ГАРАНТУЄ РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ НАСЕЛЕННЯ
А)«Про пожежну безпеку»
Б) «Про перевезення небезпечних вантажів»
В) «Про захист людини від іонізуючого випромінювання»
Г) «Про цивільну оборону»
5.Оберіть правильні відповіді
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
А) право населення на безпечне для життя довкілля
Б) участь в обговоренні проектів будівництва промислових підприємств
В) відшкодування матеріальних збитків при виникненні професійного
захворювання
Г) відшкодування збитків у разі виникнення стихійного лиха
6.Уведіть пропущене у називному відмінку (усі літери маленькі)
ДО СКЛАДУ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ ВХОДЯТЬ:
гідросфера, атмосфера, біосфера,
7.Оберіть правильну відповідь
НАЙВАЖЛИВІШОЮ ОЗНАКОЮ БІОСФЕРИ Є
А) наявність атмосфер
Б) наявність гідросфери
В) існування активного життя
Г) наявність літосфери

8.Оберіть правильну відповідь
ЕКОЛОГІЯ–ЦЕ НАУКА ПРО
А) вплив антропогенних чинників довкілля
Б) здоров’я людини
В) відносини живих істот і природи
Г) соціальні відносини людей між собою
9.Оберіть правильну відповідь
УМОВИ, ЗА ЯКИХ НЕБЕЗПЕКА МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЬ В ПОДІЮ,
НАЗИВАЄТЬСЯ
А) потенційна небезпека
Б) нещасний випадок
В) катастрофічна ситуація
Г) небезпечна ситуація
Д) аварійна ситуація
10. Оберіть правильні відповіді
ШКОДА ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩЕ ВКЛЮЧАЄ
А) забруднення навколишнього середовища
Б) пошкодження, знищення природних об'єктів і екосистем
В) втрати фізіологічного характеру
Г) руйнування генотипу
Д) шкоду здоров'ю людей

11.Оберіть правильні відповіді
НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОЦЕС УРБАНІЗАЦІЇ
А) забруднення повітря
Б) вплив шуму та вібрації

В) вплив шуму розважальних закладів
Г) користування водопровідною водою по годинах
12. Уведіть пропущене у називному відмінку (усі літери маленькі)
ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ, ОБ'ЄКТИ І ЯВИЩА, ТЕХНОГЕННЕ
СЕРЕДОВИЩЕ, ЛЮДСЬКІ ДІЇ, ЗА ПЕВНИХ УМОВ МОЖУТЬ
ЗАВДАВАТИ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ ТА
ОБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.Уведіть пропущене у називному відмінку (усі літери маленькі)
ПРОЦЕС ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ В ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ, ЩО
ПЕРЕДБАЧАЄ АКТИВНУ ВЗАЄМОДІЮ З НАВКОЛИШНІМ
СЕРЕДОВИЩЕМ
14.Оберіть правильну відповідь
НАЙБІЛЬШ ПОТУЖНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
ВИПРОМІНЮВАНЬ У ПОБУТІ Є
А) телевізори
Б) мобільні телефони
В) мікрохвильові печі
Г) комп’ютери
15.Уведіть пропущене у називному відмінку (усі літери маленькі)
ОСНОВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ:
автомобільний транспорт, залізничний транспорт, теплові електростанції,

16.Оберіть правильну відповідь
РОЛЬ О ЗОНУ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ
А) захист від космічних випромінювань
Б) захист від ультрафіолетових випромінювань
В) захист від альфа-випромінювань

nikomynenyzhen nikomynenyzhen    1   07.08.2022 09:26    2

Ответы
Другие вопросы по теме Биология

Популярные вопросы