с алгеброй , у меня хлебабулка не варит

Max010507 Max010507    2   31.05.2023 23:19    0

Ответы
SAA0807 SAA0807  31.05.2023 23:20

многочлен, розкриття дужок


с алгеброй , у меня хлебабулка не варит
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Катенька20061 Катенька20061  31.05.2023 23:20
Відповідь:

1 - Г

2 - Б

3 - Г

Пояснення:1. Многочленом називається вираз, який є сумою кількох одночленів.

А) Вираз (2m+n)/(3m²-n) не є многочленом. Воно є раціональною функцією, яка є відношенням двох многочленів.

Б) Вираз (a+b²)(a-b³) не є многочленом. Це є добуток двох дужок, але сам вираз не може бути класифікований як многочлен.

В) Вираз (4х+у)²-(5х-у)² є різницею двох квадратів, а не многочлен.

Г) Вираз -9m + 6n³ - 15mn є многочленом, що складається з трьох одночленів, об'єднаних операцією додавання.

2. Одночлени, у яких однакові буквені частини, тобто буквені частини є тотожно рівними виразами, називаються подібними одночленами.

До -3ху⁴ подібний одночлен 9ху⁴, оскільки в них однакова буквена частина [ху⁴].

3. Вирази, відповідні значення яких рівні при будь-яких значеннях змінних, що входять до них, називають тотожно рівними.

Розкривши дужки у даному виразі, отримаємо:

-2ab(4a+5b)= -2ab*4a+(-2ab)*5b= -8a²b -10ab²

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра