Розвʼязати систему рівнянь методом додавання:
2x + 3y = 36
14x - 3y = 24°

mila320 mila320    3   31.05.2023 18:39    1

Ответы