Очень Складіть лінійне рівняння з двома змінними, щоб пара чисел х=3, у = -1 була розв'язком даного рiвняння.

sasharudich sasharudich    3   16.03.2023 22:02    10

Ответы
Другие вопросы по теме Алгебра