На рисунку 25 зображено графік деякої функції. Користую- чись графіком, знайдіть: 1) значення у, якщо х = -3,5; -1,5; 2; 4; 2) значення х, яким вiдповiдають значення у = -3; -1,5; 2; 3) значення аргументу, при яких значення функції дорівнюють нулю; 4) область визначення та область значень функції; 5) значення аргументу, при яких значення функції додатні; 6) значення аргументу, при яких значення функції від'ємні.

александр199110 александр199110    3   06.04.2023 08:27    24

Ответы
Другие вопросы по теме Алгебра