5x 9х2-18х №1. Знайдіть область визначення функції у №2. Знайдіть значення функції у=- 13х+7, якщо значення аргументу дорівнює 2; – 1. №3.При якому значенні аргументу значення функції y=-3х +4 набуває значення 9? No4. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій та знайдіть координати точки їх перетину. у = 2х+3, y=-1 №5. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції у = 4х2 – 9 з осями координат. №6. Не будуючи графіків функцій у = 6 – х та y=- 0,25х, знайдіть координати точки їх перетину.

marinakulkova1 marinakulkova1    3   30.03.2022 07:00    0

Ответы
Другие вопросы по теме Алгебра