11. Побудуйте графік функції f(x) = 3x2 - 6.х. Користуючись графіком, знайдіть:
1) область значень функції;
2) проміжок спадання функції;
3) при яких значеннях х виконується нерiвнiсть f (x) 0.

Крис5942314613 Крис5942314613    3   12.12.2022 17:13    3

Ответы
MIGSTERY10 MIGSTERY10  15.12.2022 12:57
Парабола , начало в х -2| у -9
Область зн. <-9;infinity)
Спадание (infinity; -2)
Корни (-5;0) и (1;0), смотрит вверх
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ