1. В одній системі координат побудуйте графік функції: y = 4 у = -2 у = -х – 2 у=х+4

НеПøтêpяHHåя НеПøтêpяHHåя    3   30.03.2022 02:55    0

Ответы